• Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#2674d(3)

  Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#2674d(3)

 • Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#1494d

  Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#1494d

 • Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#1460d

  Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#1460d

 • Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#993d

  Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#993d

 • Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#1692d

  Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#1692d

 • Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#1690d

  Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#1690d

 • Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#2614d(2)

  Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#2614d(2)

 • Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#1476d

  Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#1476d

 • Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#2020d

  Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#2020d

 • Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#1937d

  Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#1937d

 • Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#2222d

  Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#2222d

 • Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#2187d

  Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#2187d

 • Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#2178d

  Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#2178d

 • Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#1691d

  Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#1691d

 • Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#1958d

  Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#1958d

 • Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#1964d

  Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#1964d

 • Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#1496d

  Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#1496d

 • Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#1821d

  Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#1821d

 • Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg1129d

  Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg1129d

 • Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg1123d

  Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg1123d

 • Lesser Snow Goose (Anser caerulscens) - NBWSg#2480d

  Lesser Snow Goose (Anser caerulscens) - NBWSg#2480d

 • Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#2798d

  Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#2798d

 • Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#2255d

  Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#2255d

 • Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#2250d

  Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#2250d

 • Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#1495d

  Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#1495d

 • Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#2806d(2)

  Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#2806d(2)

 • Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#2228d

  Lesser Snow Goose (Anser caerulescens) - NBWSg#2228d

 • Greater Snow Goose (Anser caerulescens atlantica) - NBWSg#1582d(4)

  Greater Snow Goose (Anser caerulescens atlantica) - NBWSg#1582d(4)

 • Greater Snow Goose (Anser caerulescens atlantica) - NBWSa#214d

  Greater Snow Goose (Anser caerulescens atlantica) - NBWSa#214d

 • Greater Snow Goose (Anser caerulescens atlantica) - NBWSa#155d

  Greater Snow Goose (Anser caerulescens atlantica) - NBWSa#155d

 • Ross's Goose (Anser rossii) - NBWRg#354d

  Ross's Goose (Anser rossii) - NBWRg#354d

 • Ross's Goose (Anser rossii) - NBWRg#712

  Ross's Goose (Anser rossii) - NBWRg#712

 • Ross's Goose (Anser rossii) - NBWRg#802d

  Ross's Goose (Anser rossii) - NBWRg#802d

 • Ross's Goose (Anser rossii) - NBWRg#591d

  Ross's Goose (Anser rossii) - NBWRg#591d

 • Ross's Goose (Anser rossii) - NBWRg#353d

  Ross's Goose (Anser rossii) - NBWRg#353d

 • Ross's Goose (Anser rossii) - NBWRg#722d

  Ross's Goose (Anser rossii) - NBWRg#722d

 • Ross's Goose (Anser rossii) - NBWRg#586d

  Ross's Goose (Anser rossii) - NBWRg#586d

 • Ross's Goose (Anser rossii) - NBWRg#685d

  Ross's Goose (Anser rossii) - NBWRg#685d

 • Ross's Goose (Anser rossii) - NBWRg#707d

  Ross's Goose (Anser rossii) - NBWRg#707d

 • Ross's Goose (Anser rossii) - NBWRg#777d

  Ross's Goose (Anser rossii) - NBWRg#777d

 • Ross's Goose (Anser rossii) - NBWRg#1066d

  Ross's Goose (Anser rossii) - NBWRg#1066d

 • Ross's Goose (Anser rossii) - NBWRg#355d

  Ross's Goose (Anser rossii) - NBWRg#355d

 • Ross's Goose (Anser rossii) - NBWRg#706d

  Ross's Goose (Anser rossii) - NBWRg#706d

 • Ross's Goose (Anser rossii) - NBWRg#823d

  Ross's Goose (Anser rossii) - NBWRg#823d

 • Ross's Goose (Anser rossii) - NBWRg#235d

  Ross's Goose (Anser rossii) - NBWRg#235d

 • Ross's Goose (Anser rossii) - NBWRg316d

  Ross's Goose (Anser rossii) - NBWRg316d

 • Ross's Goose (Anser rossii) - NBWRg#1222d

  Ross's Goose (Anser rossii) - NBWRg#1222d

 • Ross's Goose (Anser rossii) - NBWRg#1017d

  Ross's Goose (Anser rossii) - NBWRg#1017d

 • Lesser Snow Goose/Ross's Goose (Anser caerulescens/Anser rossii) - NBWSgr#216d

  Lesser Snow Goose/Ross's Goose (Anser caerulescens/Anser rossii) - NBWSgr#216d

 • Lesser Snow Goose/Ross's Goose (Anser caerulescens/Anser rossii) - NBWSgr#314d(2)

  Lesser Snow Goose/Ross's Goose (Anser caerulescens/Anser rossii) - NBWSgr#314d(2)

 • Ross's Goose/Lesser Snow Goose (Anser rossii/Anser caerulescens) - NBWRS#058d

  Ross's Goose/Lesser Snow Goose (Anser rossii/Anser caerulescens) - NBWRS#058d